Gdzie spędzisz swoją wieczność?

Drogi przyjacielu,

Pozwól mi zadawać Ci takie pytania:

 • Ile masz lat? Ile lat jest przed Tobą?
 • Czas upływa z wielką prędkością!
 • Możesz szybko znaleźć się w wieczności!
 • To może się wydarzyć szybciej niż myślisz!
 • Gdzie spędzisz wieczność?
 • Czy spędzisz wieczność w jeziorze ognistym czy w niebie?
 • Możesz być z tych, którzy na pewno spędzą wieczność w niebie.
 • Decyzja zależy od ciebie! Możesz ją podjąć dzisiaj!

Zróbmy trochę policzeń, przypuszczając, że twoje życie ma trwać 95 lat.

 • Jeśli masz 10 lat, może masz przed sobą tylko 85!
 • Jeśli masz 15 lat, może masz przed sobą tylko 80!
 • Jeśli masz 20 lat, może masz przed sobą tylko 75!
 • Jeśli masz 25 lat, może masz przed sobą tylko 70!
 • Jeśli masz 30 lat, może masz przed sobą tylko 65!
 • Jeśli masz 40 lat, może masz przed sobą tylko 50!
 • Jeśli masz 50 lat, może masz przed sobą tylko 45!
 • Jeśli masz 60 lat, może masz przed sobą tylko 35!
 • Jeśli masz 70 lat, może masz przed sobą tylko 25!
 • Jeśli masz 75 lat, może masz przed sobą tylko 20!
 • Jeśli masz 80 lat, może masz przed sobą tylko 15!
 • Jeśli masz 85 lat, może masz przed sobą tylko 10!
 • Jeśli masz 90 lat, może masz przed sobą tylko  5!

Nic nam jednak nie gwarantuje, że będziesz żył tyle lat. Możesz żyć dłużej lub krócej. Pragnę, żebyś żył dłużej. Jednak są dwie ważne rzeczy odnośnie tego.

Po pierwsze, nie ma żadnej gwarancji na to, że Twoje życie będzie tyle trwać. Możesz umrzeć dużo wcześniej. Jeśli byłeś kiedykolwiek na cmentarzu mogłeś zauważyć groby ludzi w różnym wieku: miesiąc, rok, 5 lat, 15 lat, 20 lat, 30 lat, 50 lat, 60 lat itd. Jeśli przyglądałeś się bardziej uważnie, mogłeś spostrzec grób kogoś, kto umarł w twoim wieku. Więc nie jesteś za młody by umrzeć. Śmierć może przyjść nagle. Nie trzeba więcej ostrzegać. Zostałeś ostrzeżony. Nawet, jeśli cieszysz się dobrym zdrowiem, jest wiele rzeczy, które mogą spowodować nagłą śmierć: katastrofa lotnicza, wypadek samochodowy, zatrucie, itp. To może doprowadzić Cię do gwałtownego końca. Więc w tym momencie nieważny jest wiek i stan zdrowia. Nagła śmierć może Cię zaskoczyć, nawet jeśli masz 15 lat.

Jest jeszcze inny aspekt tego, o czym mówimy. Pomyśl przez chwilę. Czy cierpisz na jakąś chorobę? To może być choroba serca, wątroby, płuc, lub nerek. Możesz w tej chwili mieć raka lub inną groźna chorobę, której symptomy nie są obecnie zauważalne. Każda z tych chorób, o których wiesz lub nie może rozwijając się doprowadzić do tragicznego końca w ciągu kilku godzin lub dni! Możesz szybko znaleźć się w wieczności. To może się wydarzyć szybciej niż myślisz.

Po drugie, nawet jeśli będziesz mieć gwarancję życia 75 lat, czas upływa z wielką prędkością. Nawet jeśli myślisz, że masz przed sobą jakieś 50 lat, mogą one szybko upłynąć. Dzisiaj masz przed sobą mniej lat niż wczoraj, a jutro będzie ich jeszcze mniej. Każda upływająca minuta zbliża Cię do śmierci. Tak naprawdę jesteś umierającą osobą. Ten proces zaczął się w momencie Twego urodzenia!

Biblia mówi: „Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika” ( List Jakuba 4:14). Powinieneś modlić się z psalmistą, mówiąc, „Pozwól mi Panie, poznać mój koniec i liczbę moich dni, abym wiedział, jak jestem znikomy. Oto na kilka dłoni moje życie wymierzyłeś, a moje życie jest jak nicość przy Tobie. Doprawdy, ulotne jest ludzkie istnienie”’ (Psalm 39:5-6).

ŚMIERĆ TO NIE KONIEC!!!

Jeśli życie byłoby tylko krótkie i niepewne, a śmierć byłaby końcem, to nie byłoby się czym za bardzo przejmować. Problem w tym, że fizyczna śmierć to nie koniec. To dopiero początek, przejście do innego życia. Biblia mówi, „…postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (List do Hebrajczyków 9:27). „i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osadzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.”
(Objawienie Jana 20:12-13).

Śmierć będzie początkiem wieczności. Będziesz żył miliardy lat w wieczności, po swojej śmierci. Możesz wybrać, aby nie wierzyć w życie po śmierci, ale gdy tam się znajdziesz, będziesz najbardziej żarliwym wierzącym w to, ale będzie już za późno, by cokolwiek zmienić.

DWA MIEJSCA PO ŚMIERCI: JEZIORO OGNISTE ALBO NIEBO

Każda ludzka istota spędzi wieczność w jednym z dwóch miejsc. Będzie to albo jezioro ogniste (piekło), albo niebo. Jeśli chodzi o jezioro ogniste, to Biblia, mówi: „a losem tych, którzy są tchórzliwi i niewierni, i czynią to, co obrzydliwe, i morderców, i dopuszczających się nierządu, i uprawiających czary, i bałwochwalców, i wszelkiego rodzaju kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga” (Objawienie Jana 21:8).

Ci, którzy pójdą do jeziora ognistego pozostaną tam na zawsze. Szatan będzie panem i królem w piekle. Ci, którzy służą mu dziś w jakikolwiek sposób, będą z nim tam na zawsze. Biblia mówi, „…a diabeł, ten, który ich zwodzi, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się i bestia i fałszywy prorok. I będą tam męczeni dniem
i nocą na wieki wieków
” (Objawienie Jana 20:10). Biblia dodaje, „a śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest śmierć druga- jezioro ognia. I jeśli ktoś nie został zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia” (Objawienie Jana 20:14-15).

Nie każdy pójdzie do jeziora ognistego. Niektórzy ludzie pójdą do nieba. Biblia mówi o niebie, „I nic już nie będzie obłożone klątwą. A w mieście będzie tron Boga i Baranka, i Jego słudzy będą mu służyć i będą oglądali  Jego oblicze, i Jego imię będą mieli na czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą potrzebowali światła lampy i światła słońca, bo Pan, Bóg, będzie im świecił i będą królować na wieki wieków” (Objawienie Jana 22:3-5).

„…Oto miejsce przebywania Boga z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Objawienie Jana 21:3-4). Ci, którzy pójdą do nieba, będą przebywali w obecności Boga i Jezusa na zawsze. To będzie wspaniałe!

I TY MOŻESZ BYĆ JEDNYM Z TYCH, KTÓRZY PÓJDĄ DO NIEBA!

Ci, którzy znajdą się w jeziorze ognistym, będą mieć jedną cechę wspólną: zgrzeszyli, ale nie odwrócili się radykalnie od swego grzechu, nie porzucili go całkowicie, odwrócili się od Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, by wybawić ich od piekła i nie podążali za Jezusem przez całe swoje życie na ziemi. Będą tam ponieważ odrzucili, aktywnie lub biernie Bożą ofertę, by wybawić ich od piekła przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Znajdą się tam z powodu złego wyboru.

Ci, którzy pójdą do nieba, będą mieć jedną cechę wspólną: Zgrzeszyli ale odwrócili się radykalnie od swojego grzechu, porzucając cały swój grzech i grzeszne sposoby działania, oddali się całkowicie Jezusowi, który umarł na krzyżu za nich. Uznali Go za Swego Pana i Zbawiciela, przyjmując Go do swoich serc i życia. Są mu posłuszni do końca. I ty możesz być jednym z tych, którzy pójdą do nieba. Może się to stać teraz przez właściwy wybór.

CO WIĘC MUSISZ ZROBIĆ?

Jezus chce przebaczyć Ci dziś Twoje grzechy. Chce zapisać Twoje imię w księdze życia. On Cię kocha i pokazał swoją miłość do Ciebie gdy umarł na krzyżu zamiast Ciebie. Są cztery rzeczy, które musisz przemyśleć i wprowadzić w Twoje życie, jeśli chcesz być jednym z tych, którzy pójdą do nieba.

PRZYZNAJ, że jesteś grzesznikiem, z natury i w czynach, i że nie masz nadziei na wyzwolenie się z grzechu o własnych siłach. Powiedz Bogu, że osobiście zgrzeszyłeś przeciw Niemu w swoich myślach, słowach i czynach. Wyznaj Jemu, że to Ty jesteś odpowiedzialny za wszystkie Twoje grzechy. W szczerej modlitwie, wyznaj wszystkie swoje grzechy Bogu jeden po drugim. Nie pomiń żadnego grzechu, który pamiętasz. Wyznaj je nazywając je po imieniu. Może być pomocnym zapisanie tych grzechów na kartce papieru i spalenie ich po tym jak Bóg Ci przebaczył. Wyznając swoje grzechy, musisz szczerze za nie żałować, gdyż przebiły one serce Boga. Potem odwróć się od swoich grzesznych dróg i porzuć je i wszystko, co jest z nimi związane. Jeśli kradłeś – nie kradnij. Jeśli cudzołożyłeś – przestań. Zdecyduj, że zrywasz całkowicie z tego rodzaju życiem. Bóg nie przebaczy Ci jeśli nie będziesz miał pragnienia, by przestać grzeszyć we wszystkich aspektach Twojego życia. Ale gdy będziesz szczery, On da Ci moc by przestać grzeszyć.

UWIERZ, że Jezus Chrystus, Boży Syn, jest jedyną Drogą, jedyną Prawdą i jedynym Życiem i umarł na krzyżu zamiast Ciebie. Jezus powiedział „Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie” (Ewangelia Jana 14:6). Biblia także mówi, „Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem, a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wielu” (1 List Tymoteusza 2:5-6) Jeśli wierzysz w to, to odrzucasz jednocześnie jakikolwiek system lub filozofię, która twierdzi, iż człowiek może pojednać się z Bogiem inaczej niż przez osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Jeśli wierzysz w Jezusa, będziesz także chciał Go przyjąć, gdyż „Wszystkim, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi” (Ewangelia Jana 1:12). Jeśli naprawdę wierzysz w to, to będziesz chciał także przyjąć go Jako Pana i Zbawiciela, zanim nie będzie za późno.

UWZGLĘDNIJ koszty związane z podążaniem za Nim. Jezus będzie chciał byś kochał Go i był mu posłuszny zawsze i we wszystkim. Kiedykolwiek wymagania Jezusa będą przeciwne twoim pragnieniom lub oczekiwaniom innych osób, będziesz musiał być posłuszny Jezusowi bez względu na koszty. Jezus powiedział, że ktokolwiek chce Go naśladować, musi się wyprzeć samego siebie. To wyparcie się zawiera w sobie wyrzeczenie się egoizmu w sferze finansowej, socjalnej i innych. Jezus chce, by jego naśladowcy wzięli swe krzyże i naśladowali Go. Czy jesteś gotowy na codzienne porzucanie swego własnego „ja”? Czy jesteś gotowy by być prowadzony przez Niego w nowym kierunku? Czy jesteś przygotowany by cierpieć, lub jeśli będzie to potrzebne, umrzeć dla niego? Jeśli jesteś gotowy podążać za nim bez względu na koszty, powinieneś teraz zrobić coś z tym. Jezus powiedział: „Nie przyszedłem by przynieść Ziemi pokój, ale miecz… i staną się nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha swego ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien i kto kocha swego syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Ewangelia Mateusza 10: 34-38). To jest kosztowne, ale Boże dary – pokój, radość, życie wieczne, są o wiele większe niż cokolwiek, co możesz poświęcić. Dobrze zrobisz wybierając Go.

Jezus nie będzie chciał mieć nic do czynienia z osobą, która idzie za Nim tylko częściowo. On oczekuje całkowitego poddania się. On przyjmie tylko tych i przebaczy tym, którzy gotowi są podążać za Nim bez względu na koszty. Pomyśl o tym i przekalkuluj koszty. Jeśli jesteś gotowy podążać za Nim za wszelką cenę, jest coś, co musisz zrobić.

PRZYJMIJ Jezusa do swojego serca i życia jako Twojego Pana i Zbawiciela. On mówi: „Oto stoję u drzwi i pukam, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi(do swojego serca i swojego życia), wejdę i będziemy razem biesiadować” (Apokalipsa Jana 3:20). Pomódl się takimi słowami, lub innymi o podobnej treści, poddając się  prowadzeniu Ducha Świętego.

„”Panie Jezu, jestem zgubionym grzesznikiem. Wyznałem Tobie moje grzechy
i odwróciłem się od nich całkowicie. Wierzę z całego mojego serca, że umarłeś
za mnie na krzyżu. Wejdź teraz do mojego serca i miej całkowitą swobodę,
by prowadzić mnie Twoimi drogami. Zapisz moje imię w księdze życia, tak bym nie poszedł do piekła, ale zamiast tego poszedł do Ciebie, do nieba pewnego dnia. Uczyń to teraz, Panie. Amen.””

Jeśli przyjąłeś Pana Jezusa modląc się szczerze tą modlitwą, to On wszedł do Twojego życia i wpisał Twoje imię do księgi życia. Jezus Chrystus przebaczył Ci i uczynił Cię Bożym dzieckiem. On usunął Twoje grzechy i zapomniał o tym, że kiedykolwiek zgrzeszyłeś. (List do Hebrajczyków 10:16-17) Masz życie wieczne. ( 1 List Jana 5:11-13) Narodziłeś się na nowo; jesteś całkowicie nowym stworzeniem, a stare przeminęło (2 List do Koryntian 5:17). Jesteś zbawiony ( List do Rzymian 10: 9). Nie pójdziesz do piekła. Podążaj za nim bez względu na koszty.

CO DALEJ …?

Ciesz się z Twojej nowej pozycji przed Bogiem. Podziękuj Mu za Jego cudowną miłość, przebaczenie grzechów, zbawienie, itp. Zacznij od razu mówić innym ludziom o Twoim nowym życiu w Jezusie. Czytaj Biblię codziennie i rozmawiaj z Bogiem przez modlitwę. Nawiązuj kontakt z prawdziwym wierzącym, który modli się, czyta, studiuje i stosuje Biblię w swoim codziennym życiu, i poproś go, żeby ci pomógł wzrastać w tym nowym życiu z Jezusem. Daj się ochrzcić w wodzie i w Duchu Świętym. Dołącz do prawdziwych i praktykujących wierzących w twojej miejscowości.

Napisz do mnie natychmiast, a postaram się odpowiedzieć na każde twoje pytanie. Pomodlę się za Ciebie i wyślę do Ciebie kogoś lub prześlę Ci coś, żeby Cię zachęcić. Twój list będzie przeczytany i potraktowany indywidualnie i poufnie.

Kocham Cię.

Niech Cię Bóg obficie błogosławi.

Prof. Zachariasz Tanee Fomum

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat ewangelii, Biblii i zbawienia, zadawać pytania, otrzymać więcej informacji, porady i materiały pomocne we wzroście duchowym oraz darmowe kursy biblijne  w trybie stacjonarnym lub korespondencyjnym, broszurki, kasety/CD, książki itp., lub potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie i/lub uwolnienie, itp., zapraszamy na naszą stronę internetową www.cmfipolska.pl