Jak przyjąć Jezusa Chrystusa?

Drogi przyjacielu, Droga przyjaciółko,

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Bóg, w Chrystusie, zapłacił cenę za grzech. Jedyne, co do Ciebie należy to odpowiedzieć na Jego miłość. Możesz mieć osobistą, żywą relację z Bogiem, być zbawiony, otrzymać życie wiecznie i być pewny, że spędzisz wieczność w niebie z Bogiem, i to od dzisiaj. Są cztery rzeczy, które musisz przemyśleć i uczynić jeśli chcesz, aby Bóg przebaczył Ci wszystkie grzechy i dał nowe życie, życie wieczne.

PRZYZNAJ, że jesteś grzesznikiem, z natury i w czynach, że nie masz nadziei na wyzwolenie się
z grzechu o własnych siłach. Powiedz Bogu, że osobiście zgrzeszyłeś przeciw Niemu w swoich myślach, słowach i czynach. W szczerej modlitwie, wyznaj wszystkie swoje grzechy Bogu jeden po drugim.
Nie pomiń żadnego grzechu, który pamiętasz. Może być pomocnym zapisanie tych grzechów na kartce papieru i spalenie ich po tym jak Bóg Ci przebaczył. Wyznając swoje grzechy, musisz szczerze za nie żałować, gdyż przebiły one serce Boga. Potem odwróć się od swoich grzesznych dróg i porzuć je. Jeśli kradłeś – nie kradnij. Jeśli cudzołożyłeś – przestań. Bóg nie przebaczy Ci, jeśli nie będziesz miał pragnienia, by przestać grzeszyć we wszystkich aspektach Twojego życia. Ale gdy będziesz szczery, On da Ci moc by przestać grzeszyć.

UWIERZ, że Jezus Chrystus, Boży Syn, jest jedyną Drogą, jedyną Prawdą i jedynym Życiem.
Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie” (Ewangelia Jana 14:6). Biblia także mówi: „Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem, a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wielu”(1 List Tymoteusza 2:5-6). Jeśli wierzysz w to, to odrzucasz jednocześnie jakikolwiek system lub filozofię, która twierdzi, iż człowiek może pojednać się z Bogiem inaczej niż przez osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Jeśli wierzysz w Jezusa, będziesz także chciał Go przyjąć, gdyż „Wszystkim, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi” (Ewangelia Jana 1:12).

UWZGLĘDNIJ koszty związane z naśladowaniem Go. Jezus powiedział, że ktokolwiek chce Go naśladować, musi się wyprzeć samego siebie. To wyparcie się zawiera w sobie wyrzeczenie się egoizmu
w sferze finansowej, socjalnej i innych. Jezus chce, by jego naśladowcy wzięli swe krzyże i naśladowali Go. Czy jesteś gotowy porzucić codzienne sprawy dla Chrystusa? Czy jesteś przygotowany, by być prowadzonym przez Niego w nowy sposób? Czy jesteś gotowy cierpieć i umrzeć dla Niego? Jezus powiedział: „Nie przyszedłem by przynieść Ziemi pokój, ale miecz… i staną się nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha swego ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien i kto kocha swego syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Ewangelia Mateusza 10: 34-38). To jest kosztowne, ale Boże dary – pokój, radość, życie wieczne, są o wiele większe niż cokolwiek, co możesz poświęcić. Dobrze zrobisz wybierając Go. 

Jezus nie będzie chciał mieć nic do czynienia z osobą, która idzie za Nim tylko częściowo. On oczekuje całkowitego poddania się. On przyjmie tylko tych i przebaczy tym, którzy gotowi są podążać za Nim bez względu na koszty. Pomyśl o tym i przekalkuluj koszty. Jeśli jesteś gotowy podążać za Nim, za wszelką cenę, jest coś, co musisz zrobić.

UWZGLĘDNIJ koszty związane z podążaniem za Nim. Jezus będzie chciał, byś kochał Go i był mu posłuszny zawsze i we wszystkim. Kiedykolwiek wymagania Jezusa będą przeciwne twoim pragnieniom lub oczekiwaniom innych osób, będziesz musiał być posłuszny Jezusowi bez względu na koszty. Jezus powiedział, że ktokolwiek chce Go naśladować, musi się wyprzeć samego siebie. To wyparcie się zawiera w sobie wyrzeczenie się egoizmu
w sferze finansowej, socjalnej i innych. Jezus chce, by jego naśladowcy wzięli swe krzyże i naśladowali Go. Czy jesteś gotowy by być prowadzonym przez Niego w nowym kierunku? Czy jesteś przygotowany by cierpieć lub jeśli będzie to potrzebne, umrzeć dla niego? Jeśli jesteś gotowy podążać za nim bez względu na koszty, powinieneś teraz zrobić coś z tym.

PRZYJMIJ Jezusa do swojego serca i życia. On mówi: „Oto stoję u drzwi i pukam, jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi(do swojego serca i swojego życia), wejdę i będziemy razem biesiadować” (Apokalipsa Jana 3:20). Pomódl się takimi słowami, lub innymi o podobnej treści, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego.

„Panie Jezu, jestem nieszczęsnym, zgubionym grzesznikiem, który zgrzeszył w myślach, słowach i uczynkach. Przebacz mi wszystkie moje grzechy i oczyść mnie. Przyjmij mnie, Zbawicielu, uczyń ze mnie dziecko Boże. Przyjdź teraz do mojego serca i daj mi życie wieczne. Będę za Tobą szedł, bez względu na koszty, ufając, że Twój Święty Duch da mi moc, której do tego potrzebuję. Amen!”

Jeśli pomodliłeś się szczerze, to Jezus Chrystus przebaczył Ci i uczynił Cię Bożym dzieckiem. On usunął Twoje grzechy i zapomniał o tym, że kiedykolwiek zgrzeszyłeś (List do Hebrajczyków 10:16-17).
Masz życie wieczne ( 1 List Jana 5:11-13). Narodziłeś się na nowo; jesteś całkowicie nowym stworzeniem, a stare przeminęło (2 List do Koryntian 5:17). Jesteś zbawiony ( List do Rzymian 10:9).

CO DALEJ …?

Ciesz się z Twojej nowej pozycji przed Bogiem. Podziękuj Mu za Jego cudowną miłość, przebaczenie grzechów, zbawienie, itp. Zacznij od razu mówić innym ludziom o Twoim nowym życiu w Jezusie. Czytaj Biblię codziennie i rozmawiaj z Bogiem przez modlitwę. Nawiąż kontakt z prawdziwym wierzącym, który modli się, czyta, studiuje i stosuje Biblię w swoim codziennym życiu, i poproś go żeby ci pomógł wzrastać w tym nowym życiu z Jezusem.
Daj się ochrzcić w wodzie i w Duchu Świętym. Dołącz do prawdziwych
i praktykujących wierzących w twojej miejscowości.

Napisz do mnie natychmiast, a postaram się odpowiedzieć na każde twoje pytanie. Pomodlę się za Ciebie i wyślę do Ciebie kogoś lub prześlę Ci coś, żeby Cię zachęcić. Twój list będzie przeczytany i potraktowany indywidualnie i poufnie. 

Kocham Cię. 

Niech Cię Bóg obficie błogosławi.

Prof. Zachariasz Tanee Fomum