NAJWIĘKSZA AMBICJA: POZNAWANIE CHRYSTUSA

Apostoł Paweł szukał Pana.  Wstępne objawienie w drodze do Damaszku, tylko utwierdziło go w przekonaniu, że chce więcej i więcej.  On bardzo Go pragnął.  Pragnął Pana.  Miał głód Jezusa, którego nic nie mogło zaspokoić oprócz Jezusa.  Miał mnóstwo objawień, ale wciąż chciał Jezusa.  Szukał go w modlitwie, w medytacji itp.  Czytał jego słowo.  Podobnie jak psalmista, dyszał po Panu.  Jego pragnienie Chrystusa mogłoby być wyrażone w następujących słowach:

Czytaj dalejNAJWIĘKSZA AMBICJA: POZNAWANIE CHRYSTUSA